نسبت حاشیه سود عملیاتی شرکت پالایشگاه نفت تبریز از ۱۲.۲ درصد اضافه کردن دیدگاه جدید
 گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) با سرمایه اضافه کردن دیدگاه جدید
 حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت تولید نیروی برق دماوند در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در اضافه کردن دیدگاه جدید
بررسی چند نسبت مالی در شرکت معدنی‌وصنعتی‌چادرملو در دوره ۹ ماهه سال ۹۹ نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۹۸ عبارت است از: اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر با سرمایه یک هزار میلیارد ریال، اضافه کردن دیدگاه جدید
سود خالص "شپنا" در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۸۶۰۸ میلیارد تومان است  اضافه کردن دیدگاه جدید
P/E سهم شرکت پالایشگاه نفت بندر عباس برابر با ۱۲.۶ است که اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت صنعتی بهشهر گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت معادن منگنز ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت سرمایه گذاری استان ایلام صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت سیمان ساوه گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت پاکدیس در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت ارتباطات سیار ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت مجتمع فولاد خراسان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت ایران ترانسفو گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با سرمایه ثبت شده ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت فولاد امیر کبیر کاشان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت فولاد امیر کبیر کاشان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت معادن منگنز ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت روز دارو گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) با سرمایه ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت گروه مپنا گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با سرمایه ثبت شده ۳ هزار میلیارد ریال، اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت پتروشیمی فن آوران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت توزیع داروپخش گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید
 شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با سرمایه ثبت شده ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اضافه کردن دیدگاه جدید
شرکت لبنیات پاستوریزه پاک گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه را منتشر کرد. اضافه کردن دیدگاه جدید