نبض بازار

 • 12:38 در پایان بازار امروز شاخص با افت (9151) واحدی به مرز 1240758 واحد رسید. ارزش بازار بورس بالغ بر 1621 میلیون تومان و فرابورس 3816  میلیون تومان میباشد.در بازار بورس بیشترین نمادهای ، وپاسار ، امین ، غپاک ، با تاثیر مثبت و نمادهای ،فولاد ،فملی ، شستا ، با تایر منفی بودند.
 • 12:22 صف فروش 3 میلیونی  نطرین در محدوده 11906 ریال/ حقوقی ها در بازار امروز هیچ نقشی ندارند.معاملات روان  نوری در مدار 1.95 درصد منفی/بیش از 2 میلیون برگه سهم با مشارکت 80 درصدی حقوقی ها
 • 12:22 صف فروش 25 میلیونی  چکاپا در محدوده 5130 ریال/حقوقی ها نقش ناظر بازار را ایفا می کنند
 • 12:19 معاملات روان  تنوین در مدار 0.67 درصد منفی/ نزدیک به 3 میلیون برگه سهم با مشارکت 97 درصدی حقوقی ها
 • 12:17 صف فروش 2 میلیونی  وبانک در محدوده 8410 ریال/بیش از 92 درصد حقوقی ها خریدارند...صف فروش کم حجم  وتوسم در محدوده قیمتی 8910 ریال/ 100 درصد حقیقی ها فروشنده اند
 • 12:17 صف فروش کم حجم  وبشهر در محدوده 11760 ریال/ رقابت نزدیک حقیقی ها و حقوقی ها.صف فروش 1 میلیونی  شپاکسا در محدوده 27640 ریال/ صد در صد حقیقی ها فروشنده اند
 • 12:11 صف فروش 2 میلیونی  آپ در محدوده 17120 ریال/حقوقی ها ناظر بازارند...معاملات روان  وپاسار در مدار 0.08 درصد مثبت/ بیش از 16 میلیون برگه سهم با مشارکت 88 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 12:07 معاملات روان  افق بر مدار 0.06 درصد مثبت/ نزدیک به 600 هزار برگه سهم با مشارکت 55 درصدی حقوقی ها
 • 12:06 صف فروش 197 میلیونی  وبصادر در محدوده 2440/بیشتر بازار در دست حقیقی هاست
 • 11:13 صف فروش 55 میلیونی  وبملت در محدود 3870 ریال/حقیقی ها در انتظار حمایت حقوقی ها..صف فروش سنگین 174 میلیونی  وتجارت در محدوده 2690 ریال/حقوقی ها نقش ناظر بازار را دارند
 • 11:02 صف فروش 40 میلیونی  فولاد در محدوده 12470 ریال/ بیش از 98 درصد حقیقی ها فروشنده اند
 • 10:45 بیشترین حجم معاملات وهور 65.9 میلیون سهم شستا 36.5 میلیون سهم بکهنوج 29.8 میلیون سهم فولاد 19.6 میلیون سهم وبملت 18.3 میلیون سهم
 • 10:44 حجم معاملات 483 میلیون سهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص  فولاد 1307 واحد منفی شستا 781 واحد منفی فملی 750 واحد منفی تاپیکو 346 واحد منفی فخوز 337 واحد منفی کچاد 222 واحد منفی  نوری 220 واحد منفی
 • 10:28 فلزات اساسي یک پارچه قرمز و با فشار فروش داد و ستد می شوند.در این میان  ميدكو با گرایشی مثبت متعادل معامله می شود.
 • 10:18 معاملات روان  کگل در محدوده 14880 ریال/حدود 460 میلیون برگه سهم با مشارکت 78 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 10:17 در میان فشار فروش حاکم بر گروه برقی ها  بپيوند,  وهور,  بكهنوج و  بگيلان با تعادل میان خریداران و فروشندگان مثبت داد و ستد می شوند.
 • 09:52 معامله  فخوز در محدوده قیمتی 14070 ریال/بیش از 4 میلیون برگه سهم با مشارکت 75 درصدی حقوقی ها در دست معامله است
 • 09:52 معامله  فخوز در محدوده قیمتی 14070 ریال/بیش از 4 میلیون برگه سهم با مشارکت 75 درصدی حقوقی ها در دست معامله است
 • 09:51 معاملات روان  هرمز بر مدار 1.99 درصد منفی/بیش از یک میلیون برگه سهم در دستان حقوقی ها
 • 09:39 صف فروش 461 میلیونی  خساپا در محدوده قیمتی 2260 ریال/صد در صد حقیقی ها فروشنده اند
 • 09:35 صف فروش 461 میلیونی  خساپا در محدوده قیمتی 2260 ریال/صد در صد حقیقی ها فروشنده اند
 • 09:30 معامله روان  کچاد در مدار 0.55 درصد منفی/بیش از 1 میلیون و هفتصد هزار برگه سهم با مشارکت 61 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 09:29 معامله روان  کچاد در مدار 0.55 درصد منفی/بیش از 1 میلیون و هفتصد هزار برگه سهم با مشارکت 61 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 09:28 معامله روان  کچاد در مدار 0.55 درصد منفی/بیش از 1 میلیون و هفتصد هزار برگه سهم با مشارکت 61 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 09:28 معامله  همراه در مدار 1.98 درصد منفی/حدود 550 هزار برگه سهم با مشارکت 81 درصدی حقوقی ها در حال معامله است
 • 09:17 صف فروش 211 میلیونی  خودرو در محدوده 2360 ریال/حقوقی ها نقش ناظر بازار را دارند
 • 09:11 شروع معاملات شستا در مدار 1.9 درصد منفی/حقوقی ها تقریباً ناظرند
 • 09:08 صف فروش 19 میلیونی فولاد در محدوده 12470 ریال/بیش از 98 درصد حقیقی ها فروشنده اند
 • 09:06 طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت شركت س استان بوشهر (وسبوشهر1) حداكثر تا تاريخ 1400/02/01 تعليق شد
 • 08:58 نماد معاملاتي حق تقدم سهام شركت‌ پتروشيمي جم (جمح1) با توجه به توقف نماد اصلي متوقف گرديد. نماد مذكور همزمان با نماد اصلي بازگشايي خواهد شد.
 • 08:54 صف خرید   غگیلا 56 میلیون سهم کباده 18 میلیون سهم قیستو 15 میلیون سهم  شصدف 10 میلیون سهم    پلوله 6 میلیون سهم
 • 08:53 باسلام.صبح روز شنبه مورخ 21 فروردین ماه 1400 به خیر
 • 12:34 در پایان بازار امروز شاخص با افت (10889) واحدی به مرز 1249896 واحد رسید. ارزش بازار بورس بالغ بر 2197میلیون تومان و فرابورس 13578میلیون تومان میباشد.در بازار بورس بیشترین نمادهای ، وپاسار ، امین ، سدشت  ، با تاثیر مثبت و نمادهای ،فولاد ،فملی ، شستا ، با تایر منفی بودند.
 • 12:24 نماد معاملاتي (ساوه1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت سيمان ساوه متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد.
 • 12:21 حتاید با تعادل میان خریداران و فروشندگان تک نماد مثبت گروه حمل و نقل است.
 • 12:19 حجم معاملات 1.282 میلیارد سهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص فولاد 1254 واحد منفی فملی 1150 واحد منفی فارس 717 واحد منفی  شستا 710 واحد منفی شپنا 475 واحد منفی وبملت 362 واحد منفی شتران 356 واحد منفی
 • 12:18 بیشترین حجم معاملات وبملت 74.9 میلیون سهم خزامیا 53.3 میلیون سهم وهور 53.2 میلیون سهم خودرو 53.1 میلیون سهم فملی 52.3 میلیون سهم
 • 12:16 معاملات روان  کچاد در مدار ۰/۶ درصد منفی/ معاملات در محدوده ۲۳۵۲۰ ریال ادامه دارد
 • 12:14 صف فروش  ونوین در محدوده ۴۴۱۰ ریال/ بیش از ۴ میلیون حجم معاملاتی تا به این لحظه... وبملت بعد از جابه جایی بیش از ۴۹ میلیون برگه سهم با صف فروش کم حجم در محدوده ۳۹۳۰ ریال روبرو شد 
 • 12:08 تابلو سبز رنگ  وپاسار/ نوسانات این نماد در مدار ۰/۵ درصد مثبت در حال انجام
 • 12:05  حتاید با تعادل میان خریداران و فروشندگان تک نماد مثبت گروه حمل و نقل است.
 • 11:07 بیشترین حجم معاملات وبملت 51.3 میلیون سهم خودرو 49.5 میلیون سهم خزامیا 37 میلیون سهم وهور 20.5 میلیون سهم شستا 20.2 میلیون سهم
 • 11:04 بیشترین حجم معاملات وبملت 51.3 میلیون سهم خودرو 49.5 میلیون سهم خزامیا 37 میلیون سهم وهور 20.5 میلیون سهم شستا 20.2 میلیون سهم
 • 10:59 حجم معاملات 610 میلیون سهم نمادهای تاثیر گذار در شاخص فولاد 1202 واحد منفی فملی 1100 واحد منفی شستا 745 واحد منفی شپنا 475 واحد منفی وبملت 362 واحد منفی خودرو 301 واحد منفی  شتران 300 واحد منفی
 • 10:51  مادیرا در یک قدمی صف فروش/ بیش از ۴ میلیون برگه سهم تا به این لحظه معامله شده است... ومعادن بعد از جابه جایی بیش از ۱ میلیون برگه سهم با صف فروش یک میلیونی در محدوده ۱۱۹۵۰ ریال روبرو شد
 • 10:49  وصندوق در شرف صف فروش/ معاملات در محدوده ۱۴۶۰۰ ریال در حال انجام
 • 10:24  فملی در یک قدمی صف فروش/ معاملات در محدوده ۱۱۹۲۰ ریال در حال انجام
 • 10:24  فملی در یک قدمی صف فروش/ معاملات در محدوده ۱۱۹۲۰ ریال در حال انجام
 • 10:23 شمارش معکوس تا صف فروش  فولاد/ معاملات در محدوده ۱۲۷۱۰ ریال در حال انجام
 • 10:14 از بیمه ای ها  ما و  پارسیان با گرایشی مثبت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.
 • 10:04 محصولات شیمیایی امروز همراه با معاملاتی پر عرضه آغاز به کار کردند. شصدف,  شكف و  شتولي با افزایش تقاضا و  خراسان,  مارون,  جم_پيلن و  شپارس با گرایشی مثبت متعادل اند.
 • 10:04 بانکی ها نیز امروز یک پارچه منفی معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند.در این میان  وملل و  وپاسار با گرایشی مثبت متعادل اند.
 • 09:50 نماد معاملاتي شرکت توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1400/01/22 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 متوقف مي شود.
 • 09:44 خودرویی ها نیز همسو با دیگر گروه ها معاملاتی پر عرضه را تجربه می کنند. خكرمان تک نماد پر تقاضای گروه است. خزاميا با گرایشی منفی و با تعادل میان خریداران و فروشندگان داد و ستد می شود.
 • 09:43  همراه در یک قدمی صف فروش/ نوسانات در محدوده ۲۶۳۷۰ ریال ادامه دارد
 • 09:27 بیش از ۲۳ میلیون فروشنده  اخابر در محدوده ۱۰۳۳۰ ریال 
 • 09:27  خپارس بعد از جابه جایی بیش از ۸ میلیون برگه سهم با صف فروش ۵ میلیونی در محدوده ۵۷۹۰ ریال روبرو شد
 • 09:25 فلزات امروز با فشار فروش داد و ستد می شود.در این میان  هرمز,  فايرا,  ميدكو و  ارفع مثبت و متعادل اند.
 • 09:24 فراورده های نفتی نیز یکپارچه منفی معامله می شوند. شسپا با گرایشی مثبت متعادل است.
 • 09:16 بیش از ۲۱۱ میلیون فروشنده  خساپا در محدوده ۲۲۸۰ ریال در انتظار خریداران
 • 09:13 صف فروش ۷۸ میلیونی  خودرو  در محدوده ۲۴۰۰ ریال/
 • 09:12 صف فروش ۷۸ میلیونی  خودرو  در محدوده ۲۴۰۰ ریال/